Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δελτίο τύπου 21/11/2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΜε το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που ετοιμάζεται να περάσει η κυβέρνηση:

  • μπαίνει ταφόπλακα στην ιδιωτική περιουσία, υπέρ των Τραπεζών και ολοκληρώνεται η αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας, όπως εξαρχής είχαν σχεδιάσει οι μνημονιακές κυβερνήσεις,

  • καταργείται ο θεσμός της δίκαιης δίκης,

  • πλήττεται βάναυσα το δικηγορικό λειτούργημα.

Η Κυβέρνηση λίγες μόλις ημέρες μετά την εμφάνιση στη Βουλή ενός «ανθρωποκτόνου» και εξοντωτικού νομοθετήματος για τα «κόκκινα» δάνεια, φέρνει αιφνιδιαστικά τώρα ένα άλλο ανήθικο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Με απλά λόγια, μεταξύ άλλων, με αυτό η Κυβέρνηση:

Βάζει παράβολα ακόμη και 200, 300, 400 € ως προϋπόθεση για άσκηση εργατικών δικαιωμάτων, δυσχεραίνοντας υπέρμετρα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αφήνοντας τον εργαζόμενο απροστάτευτο.

Καταργεί τη δυνατότητα του οφειλέτη να αμυνθεί με ουσιαστικά στοιχεία κατά της εκτέλεσης εις βάρος του από τους δανειστές του, που σε αυτή τη κοινωνική συγκυρία είναι κυρίως Τράπεζες.

Βγάζει σε πλειστηριασμούς τις περιουσίες των πολιτών, που οφείλουν (σε αυτήν την συγκυρία κυρίως σε Τράπεζες) μέσα σε 14 μόλις ημέρες μετά τον πρώτο (άγονο) πλειστηριασμό, και στο μισό της αντικειμενικής αξίας, του οποίου επίσης διαφαίνεται πρόθεση περαιτέρω μειώσεως, χωρίς να έχει ο πολίτης τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Δικαστήριο, για να ελέγξει την τιμή του πλειστηριασμού και χωρίς να απαιτούνται νέες διατυπώσεις δημοσιότητας. Αυτό θα οδηγήσει σε ολοκληρωτικό ξεπούλημα και της ιδιωτικής περιουσίας σε ξένους οίκους real estate και σε ξένα funds.

Επιτρέπει πολλαπλές και παράλληλες κατασχέσεις του ίδιου περιουσιακού στοιχείου και κατ’ επέκταση πολλαπλές και παράλληλες διαδικασίες πλειστηριασμών σε βάρος των οφειλετών, που θα αδυνατούν παντελώς έτσι να αμυνθούν, διότι δεν θα έχουν ούτε τα χρήματα, ούτε το χρόνο, για να αμυνθούν έναντι κάθε ενός των δανειστών τους.

Με άλλα λόγια κάθε Τράπεζα, ή άλλος δανειστής, θα μπορούν να κινούν, ο καθένας, την δική του κατάσχεση και πλειστηριασμό, παράλληλα και συγχρόνως με άλλες κατασχέσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου από άλλη τράπεζα, ή εν γένει δανειστή.


Ενεργοποιεί πλειστηριασμούς και στις πρώτες ήμερες Σεπτεμβρίου, το οποίο μέχρι σήμερα απαγορεύεται, ενώ παράλληλα «τρέχουν» οι προθεσμίες ανακοπών και μέσα στον Αύγουστο, ώστε να αιφνιδιάζονται απόλυτα οι πολίτες και να ευνοούνται οι οργανωμένοι δανειστές, δηλαδή οι Τράπεζες.

Τέλος καταργεί ουσιαστικά την εξέταση μαρτύρων στα δικαστήρια και έτσι ευτελίζεται η αποδεικτική διαδικασία και πλήττεται η ασφάλεια του δικαίου και η εμπιστοσύνη στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Έτσι το φερόμενο προς ψήφιση νομοθέτημα διέπεται από τρεις κυρίαρχες κατευθυντήριες γραμμές.

Η πρώτη αφορά στην ελάττωση των αμυντικών δικονομικών δικαιωμάτων των οφειλετών  και στην επικίνδυνη και αυθαίρετη μείωση των τιμών των ακινήτων κατά τους πλειστηριασμούς.

Η δεύτερη αφορά στην κατάργηση της εξέτασης μαρτύρων στο ακροατήριο των πολιτικών δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αποξενώνεται ο  Δικαστής  από θεμελιώδη στοιχεία της υποθέσεως  που καλείται να δικάσει.

Η τρίτη αφορά στη δυσχέρανση της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη των πιο αδύναμων οικονομικά ομάδων πολιτών.

Και οι τρεις αυτές κατευθυντήριες γραμμές, οδηγούν ξεκάθαρα στην παραβίαση της Αρχής της Δίκαιης Δίκης και επιφέρουν καίριο πλήγμα στον πυρήνα του δικαιώματος του άρθρου 20 του Συντάγματός μας, περί παροχής εννόμου προστασίας στον πολίτη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΑ:

Αρ 58: Η παράγραφος 2 που καταργείται αφορούσε την ενημέρωση τόσο του έτερου διαδίκου, όσο και του δικαστή για τη διαδικασία εξαίρεσης και δέον όπως διατηρηθεί σε ισχύ.

Αρ. 79: Η ομιχλώδης διατύπωση της παραγράφου 1 «κυρίως στον πρώτο βαθμό» θα οδηγήσει σίγουρα ερμηνευτικά προβλήματα, που δύνανται να οδηγήσουν στον αποκλεισμό τρίτου, που δεν πληροφορήθηκε τη δίκη, για να παρέμβει στο δεύτερο βαθμό.

Αρ. 91: Η φράση « με την επιφύλαξη του άρθρου 238» δημιουργεί σοβαρή αντίφαση, αφού στο 238 περιγράφεται η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών μέσων στο Μονομελές Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο έως τη συζήτηση στο ακροατήριο, ενώ στο αρ. 91 δίδεται η δυνατότητα, έως την έκδοση οριστικής απόφασης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο για την ουσία της υπόθεσης, να γίνει Ανακοίνωση Δίκης.

Αρ. 147: Η αφαίρεση των άρθρων 998 παρ. 4 εδ. 3 και 999, που παρείχαν όλως απαραίτητη προστασία περί της διαδικασίας επίσπευσης πλειστηριασμών από τρίτον σε περίπτωση ορισμού αυτού σε χρόνο απώτερο του τετραμήνου από την κατάσχεση (998 παρ. 4 εδ. 3), καθώς και περί της διαδικασίας επίδοσης των κατασχετηρίων εκθέσεων και Αναγγελιών (999 και 999 παρ. 5 για Αναγγελίες), οδηγεί σε επικίνδυνο και χωρίς δικαιολογητική βάση αιφνιδιασμό τους οφειλέτες - κυρίως έναντι των Τραπεζών, που τα νομικά τμήματά τους έχουν επαρκές προσωπικό, ώστε να εργάζονται και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, μήνα κατά τον οποίο όμως, μέγα μέρος του δικηγορικού σώματος ασκεί το επιβεβλημένο δικαίωμά του για ανάπαυση, ενώ και οι οφειλέτες δύνανται να βρίσκονται εκτός της οικίας τους. Τούτο θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε πολλές περιπτώσεις στην απώλεια θεμελιωδών και κρίσιμων δικαιωμάτων δικαστικής προστασίας, αφού το μεγαλύτερο μέρος των προθεσμιών θα τρέχουν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, και μάλιστα άπρακτα, εισάγοντας αδικαιολόγητη δυσχέρανση στην άσκηση των δικαιωμάτων έννομης προστασίας εις βάρος των πλέον αδύναμων οικονομικά.

Αρ. 116: Η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης των Αρχών της Καλής Πίστης και των Χρηστών Ηθών, αλλά και της Ειλικρινούς έκθεσης των γεγονότων υποβιβάζει την οφειλόμενη εκ των διαδίκων προσοχή σε αυτές και υποτιμά αυτές στο αξιακό σύστημα Δικαίου μας, χωρίς καμιά δικαιολογητική βάση.

Αρ. 224: Η κατάργηση του άρθρου αυτού, που έδιδε τη δυνατότητα παραπομπής της υπόθεσης ενοχικής φύσης από το Ειρηνοδικείο στο Μονομελές, ή το Πολυμελές Πρωτοδικείο, με σκοπό το συμψηφισμό των εκατέρωθεν ενοχικών υποθέσεων, εξυπηρετούσε την οικονομία της Δίκης και πρέπει να διατηρηθεί.

Αρ. 237 παρ. 5: Η κατάργηση δυνατότητας αναβολής για οιονδήποτε σπουδαίο λόγο κρίνεται υπερβολική και δύναται να επιφέρει απώλεια ουσιαστικών και δικονομικών δικαιωμάτων και πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

Αρ. 237 παρ. 4: Ο χρόνος των 45 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου (15 για ορισμό εισηγητή και 30 εκείθεν για ημέρα συζήτησης) είναι ευκταίος, άλλα αδύνατο να επιτευχθεί με βάση το δυναμικό του προσωπικού του Δικαστικού Σώματος και της Υλικοτεχνικής Υποδομής του, που είναι ανεπαρκής, και έτσι οδηγούμεθα σε προκατάθεση προτάσεων αρκετά έτη πριν τη συζήτηση της αγωγής, πράγμα που δεν συνάδει με την ετοιμότητα του διαδίκου να υπερασπισθεί τις θέσεις του κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής του, που είναι και ο σκοπητέος χρόνος , καθώς έως τότε νέα στοιχεία δύναται να έχουν ανακύψει, ενώ οι αρχικοί πληρεξούσιοι μπορεί ακόμη και να έχουν συνταξιοδοτηθεί και να είναι απαραίτητη η αλλαγή υπερασπιστικής γραμμής κατά το νέο συνήγορο!

Η κατάργηση της Προφορικότητας της Διαδικασίας και της Εξετάσεων Μαρτύρων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αποστασιοποιεί τον Δικαστή εκ της υποθέσεως, η οποία δεν είναι διοικητικής φύσης, αλλά ιδιωτικής και έτσι ορισμένες έννομες συνέπειες - σχέσεις - καταστάσεις, όπως η ηθική βλάβη, η κατάχρησης δικαιώματος, η κατάχρησης εξουσίας, η καλή πίστη, η ακράδαντη πεποίθηση κ.α είναι αδύνατο να αποδειχθούν εγγράφως.

Αρ. 495 παρ. 3: Η εισαγωγή υποχρέωσης καταβολής παράβολου 200,300 και 400 € στα ένδικα μέσα αντιστοίχως της έφεσης, αναίρεσης και αναψηλάφισης στις υποθέσεις εργατικής και αμοιβών από παροχή εργασίας αποτελεί πλήγμα στον κύριο πυρήνα δικαστικής προστασίας του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματός μας και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Αρ. 933 παρ. 1α: Η κατάργηση της δυνατότητας του οφειλέτη να προβάλλει κατά το στάδιο της εκτέλεσης, αντιρρήσεις που αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, ή σχετικών με την ίδια την ύπαρξη της απαίτησης, όπου κατά την πάγια έως σήμερα διαμορφωμένη νομολογία εμφιλοχωρούσαν αντιρρήσεις ακόμη και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, ή εξόφλησης της απαίτησης, είναι όχι μόνο επικίνδυνη, στερώντας από τον οφειλέτη ένα θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα άμυνας, ώστε, εφόσον το δικαιούται να περισώσει την κατοικία του, ή την περιουσία του, αλλά καταδεικνύει την κατευθυντήρια γραμμή του όλου νομοθετήματος, ως επισημάνθηκε στο προοίμιο της παρούσας τροπολογίας.

Αρ. 954 παρ. 4: Η υπερβολικά επιμηκυμένη προθεσμία των 20 εργάσιμων ημερών προ πλειστηριασμού για άσκηση ανακοπής διόρθωσης προγράμματος, που η υπέρβασή της επάγεται απαράδεκτο, ελέγχεται υπερβολική και οδηγεί σε αποδυνάμωση του ίδιου του πυρήνα του δικαιώματος, αφού προηγουμένως η προθεσμία ήταν 5 μόλις ημερών προ του πλειστηριασμού.

Αρ. 975 παρ. 4: Οι απαιτήσεις των αγροτών περιορίζονται αδίκως στους τελευταίους 12 μήνες προ του πλειστηριασμού, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς περιλαμβάνονταν οι απαιτήσεις των τελευταίων 24 μηνών, ενώ συγχρόνως τίθενται μετά τις απαιτήσεις του Δημοσίου από ΦΠΑ και επιρριπτόμενους φόρους και των Ασφαλιστικών Ταμείων, ενώ βεβαίως προηγούνταν με το προηγούμενο καθεστώς και έτσι οι απαιτήσεις μίας τόσο ευαίσθητης κοινωνικά ομάδας ουσιαστικά αδρανοποιούνται!

Αρ. 978 παρ. 1: Παραλείπεται στο τέλος του η με το προηγούμενο καθεστώς υπάρχουσα μνεία, ότι η διαίρεση του πλειστηριάσματος γίνεται μετά την αφαίρεση εργατικών απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 31 εδ. τελευταίο του ν. 1545/1985.

Αρ. 995 παρ. 1: Αποσυνδέεται (εν καιρώ- μετά τις 31-12-2015) η τιμή πρώτης προσφοράς από την αντικειμενική αξία και ορίζεται ως κριτήριο η εμπορική τοιαύτη.

Πρόταση μας: Επιβάλλεται, για να αποφεύγονται αυθαιρεσίες δικαστικών επιμελητών των Τραπεζών, να ορισθεί τιμή πρώτης προσφοράς ποσό ίσο με το 130% της αντικειμενικής αξίας.

Αρ. 997 παρ. 5: Η εγγραφή συγχρόνως πολλαπλών κατασχέσεων θα επιφέρει απόλυτη σύγχυση , με διάφορους δανειστές να επισπεύδουν παραλλήλως αναγκαστικές εκτελέσεις με απόλυτη αδυναμία δικονομικής παρακολούθησης τους από τους οφειλέτες και τους λοιπούς δανειστές και επέκεινα αντίκρουσής τους .

Αρ. 998 παρ. 3: Απαράδεκτη και επικίνδυνα αιφνιδιαστική η σύντμηση της απαγόρευσης πλειστηριασμών στο διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου και μόνο με εξαίρεση του διαστήματος 1 - 15 Σεπτεμβρίου, καθώς θα μπορεί να διενεργείται πλειστηριασμός τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου με την προθεσμία Ανακοπής διόρθωσης προγράμματος να φθάνει εντός του Αυγούστου !!!

Αρ. 999 παρ. 5: Εκτός πολεοδομικής δημοσιάς τάξης βρίσκεται η πρόβλεψη αυθαίρετης (με σχεδιάγραμμα) τμηματοποίησης του εκπλειστηριαζομένου ακινήτου με ελεύθερη πώληση του, αφού με το νέο καθεστώς επιτρέπεται με μόνη προϋπόθεση η προσφορά για πώληση τμημάτων να είναι ανώτερη της προσφερόμενης τιμής για το όλο ακίνητο.

Παρ. 6: Στην περίπτωση όμως αυτή, εάν δεν υπάρχει προσφορά για το όλο ακίνητο, τότε οιαδήποτε προσφορά για το τμήμα είναι αποδεκτή, επιτρέποντας συγχρόνως την ελεύθερη πώληση με τίμημα που ορίζει το δικαστήριο 10 ημέρες προ πλειστηριασμού, ή πώλησης.

Αρ. 1009: Η κατάλυση (υπέρ του υπερθεματιστή) της μισθωτικής σχέσης, που υπάρχει στην περίπτωση που το ακίνητο εκπλειστηριασθεί ακυρώνει βασικές δημόσιας τάξης διατάξεις περί μισθώσεως, όπου, στα πλαίσια ασφάλειας του δικαίου, ο νέος κτήτορας ανέκαθεν δεσμευόταν από τη μισθωτική σχέση που υπήρχε. Με το νέο καθεστώς, ανεπίτρεπτα ο μισθωτής θυματοποιείται δίχως δικαιολογητική βάση προς τούτο.

ΑΡ. ΕΝΑΤΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Παρ. 12: Το αρ. 993 παρ. 2 εδ. γ θα τεθεί σε εφαρμογή με Π.Δ Υπουργού Οικονομικών και Δικαιοσύνης, εκδοθησομένου έως 31-12-2015 περί του τρόπου καθορισμού της εμπορικής αξίας των κατασχεμένων ακινήτων. Μέχρι τότε θα ισχύει η αντικειμενική αξία (που σπεύδουν να μειώσουν ενόψει πλειστηριασμών των τραπεζών) θα ισχύει ως μέτρο πρώτης προσφοράς.

Παρ. 15: Έως εκδόσεως του Π.Δ για ορισμό εμπορικών αξιών κατασχεμένων, τα ακίνητα, εφόσον δεν επιτυγχάνεται, όπως γίνεται στο 90% των περιπτώσεων, η κατακύρωση στον α’ πλειστηριασμό, τότε:

Εκπλειστηριάζεται σε 14 μόλις ήμερες στη μισή τιμή της αντικειμενικής αξίας και μάλιστα χωρίς νέες διατυπώσεις, ούτε άλλες προϋποθέσεις (μόνο με την παλαιά έκθεση κατασχέσεως και πλειστηριασμού του δικαστικού επιμελητή και χωρίς τη δυνατότητα Ανακοπής διόρθωσης τιμής του προγράμματος πλειστηριασμού (954 παρ. 4)

Παρ. 16: Εισαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (όχι στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου, για να αποφεύγονται κοινωνικές αντιδράσεις) μέσω ιστοσελίδας. Οι ειδικότεροι όροι θα προσδιορισθούν με Π.Δ του Υπουργού Δικαιοσύνης έως την 1-6-2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου