Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

«Προϋπηρεσία για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Ελληνικά σχολεία.Γιατί κρίνετε τους εκπαιδευτικούς διαφορετικά, με βάση το θρήσκευμά τους;»


Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ  ΤΟΜΕΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

Θέμα: «Προϋπηρεσία για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Ελληνικά σχολεία»

 Στις 9 Αυγούστου 2013 εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1, και θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 7/19-5-2010 τ. Α’)»

 Αντίστοιχα εκδόθηκε από το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγκύκλιος για την πρόσληψη αναπληρωτών μουσουλμάνων δασκάλων αποφοίτων της ΕΠΑΘ.

Παρατηρούμε λοιπόν πως  οι πίνακες έχουν κλειδώσει, και  σύμφωνα με την εγκύκλιο και το νόμο 3848/2010 του άρθρου 9, προσμετρείται μόνο η προϋπηρεσία που είχαν μέχρι τις 30-6-2010. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος πρόσληψης των αναπληρωτών αναφέρει:

«ΜΕΡΟΣ Γ’: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων:
  • ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι και τις 30-06-2010. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι και τις 30-06-2010, υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωρομισθίων.
  • ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
  • μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών».

Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τους μουσουλμάνους αναπληρωτές δασκάλους των Μειονοτικών Σχολείων στους οποίους η προϋπηρεσία τους προσμετρείται κανονικά δηλαδή μέχρι τις 21-6-2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τους μουσουλμάνους Αναπληρωτές Δασκάλους, αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

«Οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι, απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ., που επιθυμούν  να εργαστούν, ως προσωρινοί αναπληρωτές, σε σχολεία αρμοδιότητας του Υ.Σ.Μ.Ε., κατά το σχολικό έτος 2013-2014 καλούνται  να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση (χορηγείται από τις Διευθύνσεις), στο χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2013.

Η αποστολή των αιτήσεων μαζί με τη Βεβαίωση Προϋπηρεσίας των  εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνει  συγκεντρωτικά στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης  από τις Διευθύνσεις Π.Ε. Ροδόπης  και Ξάνθης έως τις 2 Αυγούστου 2013.

Αναφορικά με τη συμπλήρωση της αίτησης – δήλωσης του  αναπληρωτή σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση στις κατά τόπους Διευθύνσεις (Ξάνθης και Ροδόπης).
Για την επιβεβαίωση του Α.Φ.Μ. τους θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής τους δήλωσης (εφόσον δεν έχει κατατεθεί κατά το παρελθόν έτος).
Ως προϋπηρεσία θα αναγραφεί αυτή που έχει προσφερθεί μέχρι 21-6-2013. Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας απαιτείται υποβολή σχετικής βεβαίωσης.»

Εκ των όσων αναφέρθηκαν  παραπάνω, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:

Γιατί στους μουσουλμάνους Έλληνες Αναπληρωτές Δασκάλους απόφοιτους της ΕΠΑΘ η προϋπηρεσία τους προσμετρείται μέχρι και τις 21-6-2013;
Γιατί έρχεστε σε κατάφωρη σύγκρουση με την Αρχή της Ισότητας και το δίκαιο και γιατί παραβιάζετε το άρθρο 4 του Συντάγματος με αυτό το σύστημα εισαγωγής και κρίνετε τους εκπαιδευτικούς διαφορετικά, με βάση το θρήσκευμά τους;
Προτίθεστε να εφαρμόσετε το ίδιο και στους εκπαιδευτικούς και των άλλων θρησκευμάτων;
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να ξεκλειδώσουν οι πίνακες της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών όπως συμβαίνει με τους Μουσουλμάνους συνάδελφούς τους και όπως είναι σωστό και δίκαιο;
Θα εκδώσετε πρόσθετες συμπληρωματικές οδηγίες για την αξιολόγηση ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους εκπαιδευτικούς ώστε να αρθεί αυτή η αδικία;
Δημιουργείτε τεχνηέντως κλίμα διαφορετικότητας εντείνοντας τον θρησκευτικό φανατισμό; Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αποφεύγονται μεταγενέστερες στρεβλώσεις;

Η ερωτώσα Βουλευτής ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου