Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ


Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

«ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»


Σφυρίζει αδιάφορα η μνημονιακή συγκυβέρνηση μπροστά στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου ειδικής εκπαίδευσης παιδιών με Αυτισμό που προωθεί, αδιαφορώντας για την κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων που ορίζει η Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ.

Αυτό καταγγέλλει με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.

Σύμφωνα με επιστολή διαμαρτυρίας γονέων, συγγενών και ειδικών που ασχολούνται με την εκπαίδευση ατόμων στο Αυτιστικό φάσμα αλλά και πολιτών που έφτασε στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τέρενς Κουίκ:

«Το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή όχι μόνο δεν φαίνεται να προσπαθεί να τηρήσει στοιχειωδώς τις «Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» αλλά παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα ατόμων με «αναπηρία» - αυτισμό για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα των γονέων των παιδιών αυτών.

Είναι ανησυχητικό ότι το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου θα έχει σοβαρές μακροχρόνιες θεσμικές αρνητικές συνέπειες στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό και θα εκθέσει διεθνώς τη χώρα».

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ»

Κύριε Υπουργέ,
Σας προωθώ άνευ περεταίρω σχολίων την επιστολή διαμαρτυρίας γονέων, συγγενών και ειδικών που ασχολούνται με τη εκπαίδευση ατόμων στο Αυτιστικό φάσμα αλλά και πολιτών για απόσυρση του νομοσχεδίου ειδικής εκπαίδευσης και σύνταξη νέου που θα υιοθετεί τα αιτήματα της Εθνικής Ομοσπονδίας Αυτισμού Ε.Ο.Δ.Α.Φ.

«Κυρίες-οι,
Πρόσφατα δόθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. η πρόταση για το νομοσχέδιο Ειδικής εκπαίδευσης.

Το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή όχι μόνο δεν φαίνεται να προσπαθεί να τηρήσει στοιχειωδώς τις «Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014) αλλά παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία - αυτισμό για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα των γονέων των παιδιών αυτών.

Το νομοσχέδιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν μετονομάζει την «ειδική αγωγή» σύμφωνα με την ορολογία της Διεθνούς σύμβασης ατόμων με αναπηρία «Εκπαίδευση της ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία», παρόλο που πρόσφατα δεσμεύτηκε ρητά από την Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον όρο ειδική αγωγή.

Είναι ανησυχητικό ότι το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου θα έχει σοβαρές μακροχρόνιες θεσμικές αρνητικές συνέπειες στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό και θα εκθέσει διεθνώς τη χώρα.

Σαφώς δεν επιδιώκει να αναμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης ή να του δώσει κατεύθυνση με βάση την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ΟΗΕ 2006(Επικύρωση ν. 4074/2012). Δεν παραγνωρίζει απλά τις διατάξεις της που δεσμεύουν τη χώρα και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου» (Σύνταγμα Ελλάδας: Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας, Άρθρο 28η).

Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για τους μαθητές με αυτισμό, έχουν μόνιμη ισχύ» (άρθρο 4) που ενισχύει τον απόλυτο και οριστικό διαχωρισμό ακόμη και όταν γίνεται από λάθος και μη επαρκή στελέχωση. Σαφώς παραβιάζει τη Διεθνή Σύμβαση για το δικαίωμα της Εκπαίδευσης (άρθρο 24) που είναι αναφαίρετο δικαίωμα ισότιμο με το δικαίωμα της υγείας (άρθρο 25) και την γενική αρχή της για «σεβασμό των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες» (άρθρο 3 της Σύμβασης).

Επί πλέον, δεν σχεδιάζει τα μέτρα υποστήριξης της εκπαίδευσης παιδιών στο αυτιστικό φάσμα, με βάση τον «καθολικό σχεδιασμό» όπως τον ορίζει η Σύμβαση - άρθρο 2 .

Η εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό αποτελεί ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζήτημα μείζονος κοινωνικής σημασίας για το οποίο απαιτείται στη νομοθέτηση όχι μόνο η συμμετοχή στελεχών με διοικητική - συνδικαλιστική εμπειρία αλλά και επιστημονικών επαγγελματικών φορέων που ασχολούνται επί δεκαετίες με τον αυτισμό και κυρίως των θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούν τα άτομα με αυτισμό.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ζητείται η απόσυρση των προτάσεων του Υ. ΠΑΙΘ. για την ειδική εκπαίδευση και η κατάρτιση νέου που θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Αυτισμού.

Εν γνώσει όλων των δικαιωμάτων μου στην ελευθερία λόγου,

ΠΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
6958609786
ΜΟΣΧΑΤΟ»


Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Κατανοείτε ότι παραβιάζετε τα άρθρα 24 και 25 της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ που ορίζουν ότι « το δικαίωμα της Εκπαίδευσης είναι αναφαίρετο δικαίωμα ισότιμο με το δικαίωμα της υγείας»;

2. Για ποιο λόγο δεν συμμετέχουν στη νομοθέτηση και επιστημονικοί επαγγελματικοί φορείς που ασχολούνται δεκαετίες με τον αυτισμό και σίγουρα έχουν να προσφέρουν γνώσεις και εμπειρία επί του θέματος;

3. Γιατί εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον όρο «ειδική αγωγή», παραγνωρίζοντας τη ρητή σας δέσμευση από την Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, ότι θα αντικατασταθεί με τον όρο «Εκπαίδευση της ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία»;

4. Θα προχωρήσετε στην απόσυρση των προτάσεων του νομοσχεδίου; Σκοπεύετε να καταρτίσετε νέο νομοσχέδιο στο οποίο θα λαμβάνετε υπόψη σας τις προτάσεις τις Εθνικής Ομοσπονδίας Αυτισμού;

Ο ερωτών Βουλευτής
Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου